Bioterapia

Liczne fakty biologii i medycyny oraz ich analiza teoretyczna wykazują, że istnieje pewna realność, umownie i wstępnie określana jako pole biologiczne, a będąca integralnym składnikiem żywego organizmu i w istotnej mierze decydująca o realizacji tych procesów regulacyjnych, które nauka współczesna identyfikuje jako oddziaływanie cząsteczek.” 

(A. Dubrow, W. Puszkin, Parapsychologia i współczesne przyrodoznawstwo)

 

Nazwa bioterapia powstała z połączenia dwóch greckich słów: Bios – życie, terapia – leczenie. Czyli leczenie życiem, czymś co jest żywe czyli na przykład życiodajną energią. Innymi słowami bioterapia to leczenie chorób i schorzeń za pomocą energii biologicznej.

Ludzkie ciało zachowuje swoją żywotność dzięki energii biologicznej uzyskanej z żywności, z powietrza i promieniowania kosmicznego. Bez wystarczającej ilości tej energii życie jest niemożliwe. Ważna jest tu nie tylko ilość, ale i jakość pochłoniętej energii. Wraz z pozytywnym, przydatnym promieniowaniem w naszym środowisku są też negatywne promieniowanie szkodliwe dla zdrowia ludzi.

W wyniku ewolucji rozwinęły się specyficzne centra energetyczne - czakry, które służą jako swego rodzaju transformatory energii biologicznej. Czakry – transformatory w zależności od potrzeb konkretnego organizmu ludzkiego przetwarzają pozyskany z zewnętrznego środowiska strumień niezróżnicowanej energii. Ponadto, ciągły przepływ bioenergii w organizmie tworzy pole bioelektryczne - biopole o określonym napięciu – aurę człowieka. Biopole wypełnia również funkcję przegrody, odbijając i rozpraszając strumienie negatywnej energii.

Energetyczne i fizyczne struktury ludzkiego ciała są ze sobą ściśle powiązane. Z jednej strony patologiczne zmiany w tkankach, organach wewnętrznych lub w układach narządowych nieuchronnie pociągają za sobą zmiany w bioenergetyce ciała - w przepływie energii, działaniu czakr, zmian w widmie bioprądów w kierunku niższej częstotliwości. Z drugiej strony problemy w systemie energetycznym, powstałe w wyniku negatywnych wpływów zewnętrznych powodują problemy zdrowotne w ciele fizycznym.

Przy pomocy różnych technik i metod zastosowania bioterapii można pozbyć się wielu zakłócających normalne życie emocji i problemów, które z kolei są źródłem wielu chorób psychosomatycznych:

Uraza, zawiść, gniew, agresja (jawna i ukryte), złość, zazdrość. Niska samoocena, kompleks niższości. Smutek, strata, depresja, nerwica, brak radości życia. Urok, klątwa uzależnienie energetyczne (wampiryzm), korona celibatu.

Bioterapia ma między innymi zastosowanie w leczeniu następujących chorób – Uwaga ! Oprócz chorób zakaźnych!

 • Nadciśnienie i niedociśnienie
 • Choroby serca
 • Zaburzenia układu nerwowego
 • Choroby laryngologiczne
 • Guzy łagodne
 • Choroby ginekologiczne
 • Wady wzroku
 • Bezsenność
 • Choroby płuc
 • Choroby żołądka
 • Choroby wątroby
 • Choroby pęcherzyka żółciowego
 • Choroby trzustki
 • Choroby nerek i dróg moczowych
 • Alergia
 • Choroby skóry (nie zakaźne)
 • Choroby żył
 • Migrenowy ból głowy
 • Choroby tarczycy
 • Choroby stawów

Seanse bioterapii zalecane są dla ogólnej rewitalizacji układu odpornościowego, w chorobach przewlekłych a także po urazach i operacjach.

Kto może poddać się seansowi bioterapii?
Bioterapia jest nieinwazyjna, nie może zaszkodzić i jako taka może być stosowana bez ograniczeń wiekowych.

Przeciwskazania
W zasadzie nie ma przeciwskazań do stosowania bioterapii w ramach seansów terapeutycznych. Jedyne przypadki w jakich bioterapii stosować nie należy, to:

 1. choroby zakaźne (do leczenia zgodnie z przepisami prawa uprawniony jest tylko lekarz)
 2. choroby psychiczne
 3. ciąża – wymagane zezwolenie lekarza

Skutki uboczne
Seans bioterapeutyczny
zaszkodzić nie może. Także nie ma skutków ubocznych. W naszej 25-letniej praktyce nie było takiego przypadku. Seans bioterapii nie stanowi ingerencji w organizm ludzki tzn. jest nieinwazyjny. Leczenie konwencjonalne nigdy nie stoi w sprzeczności z leczeniem bioterapeutycznym. Zawsze zalecamy kontynuacje leczenia u lekarza.

Ile trwa seans bioterapii?
Organizm każdego pacjenta samodzielnie reguluje tę ilość bioenergii, którą może zaabsobować. W związku z tym długość seansu nie ma bezpośredniego przełożenia na efekt terapeutyczny. Niektórym pacjentom wystarczy 15 - 20 minut aby przekazać odpowiednią ilość energii innym potrzeba więcej czasu. Proponujemy seanse 30 minutowe i 60 minutowe (te ostatnie zalecane w przypadkach przywracania zdrowia po np. udarach, chemioterapii, komie.)

Ile seansów będzie potrzebnych?
Ilość seansów jaka jest niezbędna do pokonania choroby to sprawa wysoce indywidualna. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Na podstawie wieloletniego doświadczenia i przeprowadzonych terapii stwierdzono, że pierwsze reakcje organizmu na podstawie których można określić czy nastąpi jakakolwiek poprawa pojawiają się w trakcie pierwszych czterech seansów. Niektórym to wystarcza, inni poddają się kolejnym zabiegom.

Co sprzyja?
Wiara w uzdrowienie.

Współpraca z lekarzem
Zastosowanie się do szczegółowych zaleceń podczas terapii (systematyczność terminów, odżywianie, tryb życia, obciążenie fizyczne, stress).

Co przeszkadza?
Brak wiary, w takim przypadku nie widzimy w sensu aby rozpoczynać terapię.

Brak zaufania do terapeuty
Stress, obciążenie fizyczne, brak systematyczności w terapii.