Naturalne wspomaganie leczenia raka

Leczenie chorób nowotworowych to zadanie niezwykle trudne. Przede wszystkim dlatego, że medycyna do tej pory tak naprawdę nie do końca rozpoznała mechanizm powstawania i rozwoju raka. Nie ma więc dużego wyboru w doborze środków do jego zwalczania. Niestety nie zawsze terapia podjęta przez lekarzy kończy się sukcesem. Często bywa inaczej.

Skuteczność metod konwencjonalnych

  W Europie co roku chorych na raka przybywa. Większość pacjentów zmuszona jest poddać się zalecanej przez lekarzy onkologów terapii gdzie wybór środków leczenia jest przerażająco niewielki. Naświetlania albo chemioterapia. Lekarze nie mówią pacjentom i ich rodzinom wszystkiego i wprowadzają w błąd....twierdząc, że przy zastosowaniu chemioterapii wyleczalność jest na poziomie 50%. W rzeczywistości dane te mówią o tzw. wyleczalności względnej. „Przykład poniżej:
zaawansowany rak piersi:
- wyleczalność bez chemioterapii - 4%
- wyleczalność po chemioterapii - 6%
wyleczalność względna - 50% (bo 6 jest o 50% większe niż 4)
wyleczalność bezwzględna (rzeczywista) – 2% „

( https://www.youtube.com/watch?v=DCO-Z9K7asY)

Według przeprowadzonych badań skuteczność chemioterapii w leczeniu nowotworów wynosi średnio od 2,3% w USA do 2,5% w Australii.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630849 US National Library of MedicineNational Institutes of Health)

Życie bez raka. Czy to możliwe?
Skoro tzw. tradycyjne metody terapeutyczne są delikatnie ujmując „niezbyt skuteczne” to nie budzi chyba większego zdziwienia fakt, że coraz więcej pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową zwraca się co raz częściej w stronę naturalnych metod leczenia raka wśród których jedną z najbardziej skutecznych terapii jest terapia NLV. NLV to całkiem naturalna terapia, oparta na zastosowaniu pewnych specyficznych występujących w przyrodzie organicznych związków chemicznych z grupy vitamin 1. Poza tym, wiadomo, że podczas terapii antynowotworowej powstają tzw. skutki uboczne. Szczególnie dotkliwe przy radioterapii (obecnie coraz rzadziej stosowanej) i chemioterapii. Niektóre z tych skutków ubocznych pozostają na długi czas po zakończeniu terapii. Metody naturalnego wspomagania leczenia raka, nie tylko skutecznie dopełniają metody konwencjonalne np. chemioterapię ale również zazwyczaj nie powodują skutków ubocznych. Chorych zainteresowanych bliższymi szczegółami prosimy o kontakt telefoniczny.
1Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego.  Dla człowieka witaminy są egzogenne (ludzki organizm ich nie syntezuje), w związku z czym muszą być dostarczane z pokarmem - źródło: www/pl.wikipedia.org/wiki/Witaminy

Uwaga! Uzdrawianie duchowe służy pobudzeniu własnych sił obronnych organizmu i nie zastępuje diagnozowania ani leczenia u lekarza/heilpraktikera.