Naturalne leczenie serca i układu krążenia

Są to schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia a w szczególności serca, tętnic i żył dlatego często są też nazywane chorobami układu sercowo-naczyniowego. Układ krążenia czyli układ krwionośny jest odpowiedzialny za transportowanie krwi a wraz z nią tlenu i składników odżywczych do wszystkich komórek naszego organizmu. Do często spotykanych schorzeń tego układu należą:

  1. Nadciśnienie tętnicze
  2. Miażdżyca
  3. Zawał serca
  4. Udar mózgu
  5. Niewydolność serca
  6. Choroba wieńcowa
  7. Gorączka reumatyczna
  8. Zaburzenia rytmu
  9. Nerwica serca
  10. Żylaki

Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze (łac. hypertonia arterialis) to przewlekła choroba układu krążenia, którą charakteryzuje stale bądź skokowo podwyższone ciśnienie krwi. Rozwija się powoli i skutecznie niszczy poszczególne narządy, zwiększając ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, niewydolności krążeniowo-oddechowej, zaburzeń pracy nerek czy nieodwracalnych zmian w oku. Najczęstszymi przyczynami powstawania nadciśnienia są: brak aktywnosci fizycznej, stres, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, otyłość, niewłaściwa dieta oraz uwarunkowania genetyczne. Proponowana przez nas terapia: bioterapia, elektroterapia, światłoterapia, terapia manualna.

Miażdżyca
Potoczna nazwa to arterioskleroza. Miażdżyca to przewlekła choroba objawiająca się zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi w błonie wewnętrznej i środkowej tętnic, głównie w aorcie, tętnicach wieńcowych i mózgowych rzadziej w tętnicach kończyn. Miażdżyca jest najczęstszą przyczyną stwardnienia tętnic. Czynnikami ryzyka powstawania tej choroby mogą być: zakażenia chlamydia pneumoniae, wysoki poziom lipoproteiny, duża ilość węglowodanów w diecie, spożycie nasyconych i nienasyconych utwardzonych tłuszczów(np. margaryna), stres, otyłość, niedobór estrogenów po menopauzie, cukrzyca, brak aktywności fizycznej, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, zaburzenia genetyczne. Proponowana terapia : bioterapia, TOS, terapia manualna, światłoterapia.

Zawał serca
To nic innego jak martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca. Zawał mieśnia sercowego jest postacią choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych w przebiegu choroby wieńcowej. Czynnikami ryzyka do powstania zawału są: predyspozycje rodzinne i genetyczne, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, palenie tytoniu, marskość wątroby, wysoki poziom cholesterolu, brak aktywności fizycznej, stres, nadużywanie alkoholu. Obiawami zawału jest ból, odczuwany w środkowej cześci klatki piersiowej, za mostkiem. Ma charakter pieczania, rozrywania, rozpierania. Ucisk i uczucie dławienia. Ból ten może promieniować do barków,rąk, gardła, żuchwy i pleców. Zawałowi mięśnia sercowego towarzyszy prawie zawsze lęk i niepokój, obfite pocenie się i osłabniecie. Proponowana terapia to: bioterapia, TOS, światłoterapia.

Udar mózgu- apopleksja
Jest to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.Udar mózgu może mieć przebieg krwotoczny lub niedokrwienny, przy czym udar niedokrwienny może być również wtórnie ukrwotoczniony. Do udarów krwotocznych zalicza się krwotoki śródmózgowe i podpajęczynówkowe. Objawy udaru zależą od lokalizacji miejsca uszkodzenia. W wielu przypadkach udar mózgu jest stanem zagrażającym życiu. Najczęstszymi czynnikami ryzyka są: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby naczyń, zespół bezdechu sennego, choroby serca, zakażenia, obciażenia rodzinne i genetyczne. Objawy udaru niedokrwiennego - bóle i zawroty głowy może towarzyszyc im przejściowy niedowład rąk lub nóg, trudności w mówieniu, przeczulica różnych części ciała, chory rzadko traci przytomność. Udar krwotoczny zazwyczaj poprzedzaja takie objawy jak: silny, piorunujacy ból glowy z wymiotami i drgawkami. Zazwyczaj połowa chorych traci przytomność. W wiekszosci tych udarów dochodzi do obrzęku mózgu. Chorzy mają zaburzenia oddychania i duze zaburzenia świadomości moze dojść do zatrzymania krążenia. Proponowana terapia to: bioterapia, TOS, światłoterapia.

Niewydolność serca
Jest to stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał serca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie. Występuja dwa typy niewydolności , niewydolność lewej komory serca , która powoduje zastój krwi w krążeniu płucnym i daje objawy ze strony układu oddechowego, dusznosci w spoczynku i przy wysiłku fizycznym , występowac moze bezdech senny i świsty, łatwe meczenie sie i niezdolność do podejmowania wysiłku fizycznego. Zawroty głowy, splątanie jak i zimne dłonie i stopy. Niewydolność prawej komory serca, która powoduje zastój krwi w naczyniach żylnych co prowadzi do obrzęku, przedewszystkim dolnej części nóg, częste oddawanie moczu w nocy . W skrajnych przypadkach moze wystąpić obrzęk brzucha i powiekszenie wątroby co może doprowadzić do powstania żółtaczki i zaburzeń w krzepnięciu krwi.

Choroba wieńcowa
Inaczej choroba niedokrwienna serca to schorzenie, które charakteryzuje niedostateczne ukrwienie i zaopatrzenie serca w tlen i substancje odżywcze. W konsekwencji często doprowadza do dusznicy bolesnej, a także zawału mięśnia sercowego. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Czynnikami ryzyka najczęściej są: nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, zaburzenia snu, sposób i rodzaj odżywiania, niski poziom aktywności fizycznej, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, choroby tętnic kończyn dolnych i mózgowych na tle miażdżycowym. Objawy choroby wieńcowej są: nagłe zatrzymanie krążenia, ból w klatce piersiowej zlokalizowany zamostkowo , ma charakter przeszywający i promieniuje do lewego barku, a takze moze promieniowacv do żuchwy, szczęki i szyi oraz nadbrzusza. Moze być zaciskający, uciskający, dławiący połączony z uczuciem duszności, piekący dający uczucie ciężaru w klatce piersiowej. Towarzyszą mu poty, niepokój i strach oraz zasłabnięcie. Nasila się w czasie wysiłku, stresu. Ustepuje w czasie spoczynku. Proponowane terapie w tych dwóch chorobach to: terapia manualna, bioterapia, światłoterapia, senapoterapia i TOS.

Gorączka reumatyczna
Jest choroba ogólnoustrojową o podłożu autoimmunologicznym. Gorączka reumatyczna jest powikłaniem ostrego zapalenia gardła wywołanego przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A (PBHA). Gorączka reumatyczna jest najczęstszą na świecie przyczyną nabytych wad serca. Istotą choroby są zmiany zapalne w tkance łącznej serca i naczyń. Objawy to: dolegliwości stawów, zapalenie serca, zapalenie wsierdzia, osierdzia, pląsawicy Sydenhama, rumień brzeżny, guzki podskórne Meyneta. Proponowana terapia przez nast. To: TOS, bioterapia, światłoterapia.

Zaburzenia rytmu serca
Jest to stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Wyróżniamy dwa rodzaje zaburzeń rytmu serca. Tachykardia objawia się tempem bicia serca ponad 100 uderzeń na minutę. Arytmie, które są spowodowane nieprawidłowo szybką aktywnością elektryczną mogą spowodować tachykardie, które są niebezpieczne. Praca komór serca w takim tempie przez dłuższy czas może powodować szkodliwe efekty. Chory może odczówać tachykardię jako mocne bicie serca nazywane potocznie kołataniem , moga występować zawroty głowy, a nawet omdlenia. Bradykardia, jest to zbyt wolny rytm (poniżej 50 w czasie czuwania).

Nerwica serca
Jest odmianą nerwicy lękowej. Jej przyczyn należy się dopatrywać w przeciążeniu lub rozstrojeniu autonomicznego systemu nerwowego, do czego zazwyczaj prowadzi przewlekły stres, traumatyczne przeżycia, poważne kłopoty dnia codziennego. Objawami najczęściej wystepujacymi są: kołatanie i mocne bicie serca, uczucie duszności, ból w klatce piersiowej, ogólne złe samopoczucie, zawroty głowy i niepokój moze również wystąpić nadmierne pocenie oraz omdlenia. Proponowane przez nas terapie w tych dwóch przypadkach: terapia manualna, bioterapia, światłoterapia, senapoterapia.

Żylaki
Są to workowate lub wrzecionowate poszerzenia żył powierzchownych z towarzyszącym ich wydłużeniem i charakterystycznym poskręcaniem. Występuja trzy rodzaje żylakow: Żylaki pierwotne spowodowane są występowaniem mniejszej ilości tkanki sprężystej w ścianach naczyń żylnych, co zmniejsza ich odporność na rozciąganie.Czynnikami sprzyjającymi powstawaniu żylaków jest zastój żylny występujący podczas długiego stania, zwiększone ciśnienie w żyłach na skutek utrudnionego odpływu (np. ciąża, podnoszenie ciężarów, zaparcia). Żylaki wtórne powstają na skutek zwiększonego przepływu krwi przez żyły powierzchowne kończyn dolnych spowodowanego niedrożnością żył głębokich. Żylaki o rzadkiej etiologii spowodowane wrodzonymi lub nabytymi przetokami tętniczo-żylnymi. Proponowana terapia to: bioterapia, terapia manualna, światłoterapia.

Nasza terapia
Jak już stwierdziliśmy w rozdziale naturoterapia, uznajemy, że dobry stan zdrowia jest dla człowieka stanem zupełnie zwyczajnym i normalnym. Choroba natomiast to stan patologiczny, czyli odbiegający od normy. Mało tego, organizm ludzki posiada niezwykłą zdolność do samoregeneracji czyli samoleczenia, ponieważ wyposażony jest w układ odpornościowy (system immunologiczny), który włada potężną siłą autoleczenia i samodzielnej regeneracji. Na przestrzeni wieków ludzkość walczyła z chorobami odnosząc wielokrotnie niezrozumiałe dla współczesnych nauk medycznych sukcesy. Jednocześnie dokonywano coraz to nowych odkryć, coraz to nowych przełomów w nauce. Dlatego też nasze metody terapeutyczne z jednej strony oparte są na mądrości przodków i ich wielowiekowym doświadczeniu(np. bioterapia, terapia manualna). Z drugiej zaś strony na nowoczesnej wiedzy opartej na najnowszych odkryciach naukowych (np: światłoterapia, elektropunktura). Nasza własna, ponad dwudziestoletnia praktyka wielokrotnie udowodniała, że te dwie koncepcje wzajemnie znakomicie uzupełniają się.

I gdy nauka i technika XXI wieku są bezradne wobec niektórych groźnych chorób czy po prostu uciążliwych przypadłości coraz częściej obserwujemy powrót do naturalnych metod leczenia. I ludzie, przez dziesięciolecia zrażani do naturoterapii ze zdumienia przecierają oczy: To naprawdę działa.

Co więcej, nasze doświadczenie jesli chodzi o naturalne leczenie serca, układu krążenia i innych schorzeń oraz dolegliwości dowodzi jak istotnym jest optymalny dobór metod leczenia w zależności od organizmu pacjenta i trapiących go chorób. Na przykład bioterapia umie pobudzić wewnątrzne siły do działania i zarządzać nimi tak, aby organizm człowieka przezwyciężył chorobę. Z kolei terapia manualna pomaga usunąć te przyczyny chorób(np. zaburzenia w układzie ruchowym), które blokują działania naprawcze pobudzonego przez bioterapię systemu odpornościowego. Pozostałe metody służą jako uzupełnienie. Mając takie potężne wsparcie układ immunologiczny organizmu ludzkiego może pokonać prawie każdą chorobę.

Opinie pacjentów

- "Strasznie cierpiałam na bóle stóp, kolan oraz kości ud, w ogóle nie mogłam chodzić, bolał mnie kark, ból promieniował do łokci i obydwu dłoni. Do tego miałam arytmię serca. By móc jakoś egzystować brałam bardzo mocne leki przeciwbólowe. Lekarze nie umieli mi pomóc, byłam zrozpaczona. „Jak tonący brzytwy się chwyta” - zadzwoniłam do Recklinghausen i zrobiłam termin. – Po drugiej wizycie z radością zauważyłam, że przestały mnie boleć kolana, serce się uspokoiło i bije normalnie. Po kilku kolejnych seansach całkiem zanikł ból stóp i bóle w krzyżu. Jestem pewna, że gdyby nie te wizyty u p. Adriana, to po dziś dzień cierpiałabym nadal" – Maria Bystroń-Adamczyk, Lohne.

- "Trafiłem do szpitala z podejrzeniem zakrzepu krwi (Trombozy). Sprawę zlekceważono, po kilku dniach mnie wypisano. Nagle w nocy zacząłem się dusić. Wezwałem Krankenwagen. Na sygnale znowu do szpitala. Zator płuc. Prawie otarłem się o śmierć - opowiada pan Tomasz Davi z Neuss. - W szpitalu dowiedziałem się z polskiej gazety, o bioterapeutach z Recklinghausen. - Pani i Panu Wloszowski. Zrobiłem termin. Po kilku seansach w ich Praxis poczułem się dużo lepiej. Z niecierpliwością czekałem na wyniki badań. Tomografia wykazała, że zator płuc ustąpił. Badania naczyń dotkniętych trombozą potwierdziły, że żyły są już drożne w 80-90 procentach. To, wprawiło mojego lekarza w osłupienie, bo stało się to tak szybko".

Pani Danuta Diezek z Bochum cierpiała na zwyrodnienie lewego barku co powodowało przeszywające bóle od szyji aż do dłoni, kłopoty z poruszaniem głową. Mimo przeprowadzonej operacji bolało dalej. Do tego conajmniej raz w tygodniu dolegały jej pooperacyjne bóle brzucha (stwierdzono nawracający skręt kiszek) oraz trombozę lewego podudzia.

- "Do pana Adriana trafiłam pod koniec września. Już w trakcie pierwszego seansu czułam jakieś dziwne przechodzące przeze mnie ciepło. Po kolejnych dwóch wizytach poczułam dużą ulgę z barkiem, mogłam bez problemu poruszać ramieniem oraz z nogą. Pozwoliłam sobie nawet na krótki spacer, bo do tej pory z powodu bólu nogi nie mogłam sama wychodzić z domu. Po kilku seansach dolegliwości ustąpiły całkowicie. Nic mnie nie boli. Za dwa tygodnie mam zaplanowaną wizytę, zobaczymy co powie lekarz. Ale ja czuję się znakomicie ...".

"Od dwudziestu lat chorowałam na cukrzycę i nadciśnienie, cierpiałam na uporczywe bóle stawów, miałam zimne ręce i nogi. Do tego czasami dopadały mnie mocne i długotrwałe bóle głowy. Teraz po terapii u p. Wloszowskich to wszystko minęło! Reakcja mojego organizmu wystąpiła już po trzecim seansie. Poprawiło mi się krążenie, dłonie stały się cieplejsze. Po kolejnych wizytach było coraz lepiej. Obniżył mi się cukier i ciśnienie. Głowa nie boli. To nie do wiary, ile można pomóc cierpiącym bo przecież czasami medycyna jest bezradna. To przyjemne ciepło, które czuję podczas seansu czyni cuda!" – Halina Jankowski, Wickede (Sauerland)

Pani Renata Kiefer z Essen cierpiała na przewlekłą arytmię serca, wysokie ciśnienie, bóle w barkach, drętwienie rąk, bezsenność, oraz trombozę w prawej nodze. Brała leki, chodziła po lekarzach. Daremnie. „ - Już po czterech wizytach u p. Katarzyny nastąpiła znaczna poprawa, zwłaszcza z sercem i ze spaniem. Noga też nie boli. Przestałam brać leki przeciwbólowe i nasenne.”

- "Od kilku lat męczyły mnie skoki ciśnienia i bóle w krzyżu. Co jednak najbardziej dawało mi się we znaki, to opuchnięte nogi w kostkach. Często wyglądały jak banie. Jakaż byłam szczęśliwa, jak po trzeciej wizycie ta wstrętna opuchlizna po prostu – zniknęła! Po kolejnych dwóch seansach przestało boleć w krzyżu a ciśnienie utrzymuje się w normie. Jestem bardzo zadowolona" – Renate Kirsch, Wülfrath.

-"Trafiłem do p. Adriana dlatego, iż medykamenty, które zażywałem wywoływały u mnie reakcję alergiczną lub problemy z wątrobą. Te lekarstwa, które brałem na wątrobę, szkodziły nerkom. I sercu. Uznałem więc, że muszę spróbować innej metody znalezienia zdrowia niż gabinet lekarski i apteka. Dziś błogosławię dzień, w którym podjąłem taką decyzję. Bo nie tylko szumy w uszach i choroba wieńcowa nieco się cofnęły, ale i z wątrobą jest lepiej" - Roman Letzibil, Düsseldorf.

- "Do Praxis państwa Wloszowskich zwróciłem się o pomoc bo męczył mnie kaszel, zadyszka, nie mogłem bez kilku minut odpoczynku wejść na trzecie piętro gdzie mieszkam. Do tego miałem problemy z oczami i z stan zapalny zatok. Już po trzecim zabiegu zaczęła się poprawa. Ustąpił ból głowy, stracił się katar. Pomału poprawiało mi się z oddychaniem. Teraz po siedmiu razach oddycham bez problemów, nie muszę zatrzymywać się wchodząc po schodach. Widzę również lepiej. Jestem bardzo zadowolony, szkoda, że wcześniej nie zdecydowałem się na te wizyty"- Jan Pietruszka, Essen.

- "Moim problemem było to, że bez bólu mogłem przejść tylko około stu metrów. Potem parę minut odpoczynku znowu sto metrów i znowu pauza. I tak wkółko. Diagnoza lekarzy zatkane naczynia, stąd niedokrwienie w nogach. Zalecono mi operację typu "by-pass". To przeszło moje największe oczekiwania ale już po pierwszej wizycie u p. Adriana nastąpiła wyrazna poprawa. Po kolejnych kilku zabiegach czułem ciepło w całym ciele, które przemieszczało się od głowy do nóg. Następnie bóle w nogach ustąpiły już całkowicie. I wiem, że to dzięki panu Adrianowi" - Jan Zborowski, Stuttgart

- "Cierpiałam na silną arytmię, cukrzycę i bóle w krzyżu. To niesamowite ale już po kilku pierwszych wizytach odczułam wielką poprawę! Przede wszystkim z sercem, które przestało walić jak oszalałe! Co jeszcze dobrego, to, że poziom cukru we krwi, który przed leczeniem u p. Adriana skakał do 160-80 mg/% obecnie się ustabilizował na 100-105mg/%! Ustąpiły ponadto bóle w krzyżu. Czuję się teraz bardzo dobrze i bardzo ale to bardzo dziękuję" - Halina Tomiczny, Hagen.

- „Przez ostatnie dwie dekady przeżyłem kilkanaście operacji. Cierpiałem m.in. na raka krtani, zator żylny w nogach, wstawiono mi stend. Mimo tak wielkiej ilości zabiegów operacyjnych nie czułem się zbyt dobrze. Jeszcze do niedawna, do początku października miałem problemy z nogami, czułem drętwotę, bóle palców, nie mogłem swobodnie poruszać się. Do tego męczyły mnie częste bóle głowy i lewej ręki. Siódmego października zameldowałem się w Praxis p. Katarzyny i p. Adriana w Gelsenkirchen. U mnie reakcja wystąpiła już po dwóch wizytach. Teraz po kilku kolejnych mogę z całą pewnoącią stwierdzić, że czuję się lepiej. Nogi nie bolą. Z głową też jest lepiej Ogólny stan psychiczny poprawił się. I dodam z pełną świadomością – Ludzie, to naprawdę działa!” - Siegfried Vogt, Berlin.

Pan Piotr Wilk miał problemy z chodzeniem. Badanie tzw. przepływu krwi wykazywało zwężenie aorty biodrowej co było przyczyną bólów lewej nogi przy chodzeniu. Lekarz zalecił operację typu by-pass. Pan Piotr za radą żony postanowił jednakże przedtem skorzystać z możliwości jakie daje bioenergoterapia. Po kilku seansach w Praxis u p. Katarzyny nastąpiła znaczna poprawa z chodzeniem, zniknął stan zapalny żołądka, ustabilizowało też się ciśnienie.

- "Miałam częste bóle głowy, nadciśnienie, arytmię i bóle w krzyżu. W Info-tips wyczytałam, że mogę szukać pomocy u p. Adriana. Zrobiłam termin i rzeczywiście - znalazłam tam pomoc! Po trzeciej wizycie ustąpiły całkiem bóle głowy, wyrównało się ciśnienie do poziomu 120/90. Po kolejnych dwóch pomogło na serce i przestało boleć w krzyżu" – Joanna Wodok, Nürnberg.