Naturalne metody leczenia depresji i nerwicy lękowej

Nerwica
Zbiorcza nazwa dla grupy zaburzeń czynnościowo psychogennych odwracalnych z tendencją do długotrwałego trwania. Obraz kliniczny tych schorzeń charakteryzuje się natręctwami myślowymi, histerycznymi i lękami połączonymi z objawami wegetatywnymi. Obecnie jako czynnik predysponujący do rozwoju nerwicy uważa się czynniki psychologiczne np. cechy osobowości, warunki dojrzewania i edukacji, tworzenie relacji ze społeczeństwem i czynniki biologiczne np. niedobór pewnych neuroprzekaźników lub systemów neurofizjologicznych co szczególnie naraża pacjentów na pewne efekty psychogenne. Istnieje wiele różnych nerwic: zaburzenia osobowości obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia kontroli impulsów, zaburzenia lękowe, histeria i wiele różnych fobii. Objawy nerwicy mogą obejmować: niepokój, smutek czy depresję, złość, drażliwość, zaburzenia umysłowe, niskie poczucie własnej wartości. Objawy behawioralne takie jak: fobie, czujność, impulsywne i kompulsywne ataki, letarg. Problemów poznawczych takich jak nieprzyjemne lub niepokojące myśli, powtarzanie myśli i obsesje, zwykłe fantazjowanie, negatywność i cynizm. Interpersonalne nerwice, agresywność, perfekcjonizm, schizoidalna izolacja, społeczno-kulturowe niewłaściwe zachowania. Neurosis można określić po prostu jako słabą zdolność do przystosowania się do własnego środowiska, niezdolność do zmiany swoich wzorców życiowych.

Depresja
Jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzuje się wszechobecnym i trwałym przygnębieniem, któremu towarzyszy niskie poczucie własnej wartości, utrata zainteresowania otaczającym światem, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, pesymizmem u części pacentów myślami samobójczymi, niezdolnością do przeżywania przyjemności, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniami snu (bezsennością lub nadmierną sennością) oraz zmniejszeniem apetytu. Ciężkie zaburzenia depresyjne dotykają wyłączenie osobę dotknięta tą chorobą jego rodzinę, pracę. Diagnoza zaburzeń depresyjnych jest oparta na własnch pacjenta zgłoszonych doświadczeniach, zachowań zgłoszone przez krewnych lub przyjaciół. Najczęściej pojawia się pomiędzy wiekiem 20 a 30 oraz, późniejszym 30 - 40 roku życia. Wyróżniamy następujące typy depresji: epizod depresyjny, które występują u danej osoby po raz pierwszy w życiu, i które trwają co najmniej 2 tygodnie. Zaburzenia depresyjne nawracające rozpoznawane są wówczas, gdy u pacjenta wystąpiły co najmniej dwa epizody dużej depresji, zaś nie występowały objawy maniakalne. Epizod depresyjny w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym, o nasileniu wysokim bez objawów psychotycznych lub o nasileniu wysokim z objawami psychotycznymi. Dystymia rozpoznanie stosowane w przypadku utrzymywania się przez ponad 2 lata objawów depresyjnych, lecz o mniejszym nasileniu niż w przypadku epizodu depresyjnego. Depresja poschizofreniczna przejawia się wystąpieniem objawów depresyjnych po epizodzie zaostrzenia psychozy schizofrenicznej Organiczne zaburzenia depresyjne mogą one być wywołane przez różne stany wiążące się z dysfunkcją mózgu.

Nasza terapia
Jak już stwierdziliśmy w rozdziale naturoterapia, uznajemy, że dobry stan zdrowia jest dla człowieka stanem zupełnie zwyczajnym i normalnym. Choroba natomiast to stan patologiczny, czyli odbiegający od normy. Mało tego, organizm ludzki posiada niezwykłą zdolność do samoregeneracji czyli samoleczenia, ponieważ wyposażony jest w układ odpornościowy (system immunologiczny), który włada potężną siłą autoleczenia i samodzielnej regeneracji. Na przestrzeni wieków ludzkość walczyła z chorobami odnosząc wielokrotnie niezrozumiałe dla współczesnych nauk medycznych sukcesy. Jednocześnie dokonywano coraz to nowych odkryć, coraz to nowych przełomów w nauce. Dlatego też nasze metody terapeutyczne z jednej strony oparte są na mądrości przodków i ich wielowiekowym doświadczeniu(np. bioterapia, terapia manualna). Z drugiej zaś strony na nowoczesnej wiedzy opartej na najnowszych odkryciach naukowych (np: światłoterapia, elektropunktura). Nasza własna, ponad dwudziestoletnia praktyka wielokrotnie udowodniała, że te dwie koncepcje wzajemnie znakomicie uzupełniają się.

I gdy nauka i technika XXI wieku są bezradne wobec niektórych groźnych chorób czy po prostu uciążliwych przypadłości coraz częściej obserwujemy powrót do naturalnych metod leczenia. I ludzie, przez dziesięciolecia zrażani do naturoterapii ze zdumienia przecierają oczy: To naprawdę działa.

Oferujemy Państwu profesjonalne i naturalne metody leczenia depresji oraz naturalne leczenie nerwic lękowych. Zapewniamy optymalny dobór metod leczenia w zależności od organizmu pacjenta i trapiących go chorób. Na przykład bioterapia umie pobudzić wewnątrzne siły do działania i zarządzać nimi tak, aby organizm człowieka przezwyciężył chorobę. Z kolei terapia manualna pomaga usunąć te przyczyny chorób(np. zaburzenia w układzie ruchowym), które blokują działania naprawcze pobudzonego przez bioterapię systemu odpornościowego. Pozostałe metody służą jako uzupełnienie. Mając takie potężne wsparcie układ immunologiczny organizmu ludzkiego może pokonać prawie każdą chorobę.

Proponowana terapia w przypadkach nerwicy i depresji: bioterapia, światłoterapia, terapia manualna, TOS.